Mooi zojuist officiële overdracht geadopteerd groen Schoolplein aan omwonenden! VOORBEELD DOET VOLGEN!
En de eerste officiële taak van wethouder Marcel Roelofs en nu een mooi feest mede dankzij Kernoverleg Reuver
 

Schoolplein 2

Buurt Schoolplein viert 5-jarig jubileum

De plek van de voormalige Wildenkampschool is nu de locatie van buurt Schoolplein in Reuver en bestaat inmiddels 5 jaar. Op vrijdag 6 juli is dit eerste lustrum middels het jaarlijkse buurtfeest volop gevierd.

Groepsfoto 2

Om dit lustrum extra inhoud te geven, hebben een drietal buurtbewoners, Coen Janssen, Chrit op het Veld en Baer Geerlings het idee opgevat om, als buurtbewoners, zelfstandig het onderhoud van de aanwezige groenvoorziening voor hun rekening te nemen. Dat dit idee bij de buurtbewoners goed is aangeslagen, blijkt wel uit de meer dan 80% deelname, waardoor het gezegde ‘velen handen, maken licht werk’, eer wordt aangedaan. De belangrijkste reden om met dit initiatief te starten is het verhogen van de leefbaarheid en daarmee voelen de bewoners zich ook meer betrokken in hun eigen buurt.

Doordat buurt Schoolplein als eerste buurtschap deze burgerparticipatie bij de gemeente heeft aangekaart, heeft wethouder Marcel Roelofs als verantwoordelijke binnen openbare werken, een speciale plaquette onthuld. Ook heeft het Kernoverleg Reuver dit lokale initiatief ondersteunt en hoopt hiermee dat er meerdere buurten gaan volgen.

  
Schoolplein 1                          groepsfoto