SPEAKING MINDS - Overleg en contacten met jongeren.

In februari 2024 heeft het Kernoverleg Reuver deelgenomen aan het project “Speaking Minds”. Dit is het jongerenparticipatie programma van Save the Children. Binnen dit project gaan praktisch opgeleide jongeren in gesprek met beleidsmakers, professionals en vrijwilligers over het volgende gemeentelijke beleidsvraagstuk: “Hoe zorgen we er samen voor dat gemeente Beesel een fijne plek is voor jongeren?”

De leerlingen van het Grescollege (VMBO Theoretische Leerweg, jaar 3) zijn vanaf 1 februari aan de slag gegaan met Speaking Minds. In een aantal weken hebben zij informatie verzameld om de gemeente te adviseren op dit vraagstuk.
Een van de onderdelen is het Speeddaten met ervaringsdeskundigen, professionals en vrijwilligers die in hun dagelijks leven te maken hebben met het thema. Op 29 februari vonden deze Speeddates plaats in het Grescollege. De vertegenwoordigers van de Kernoverleggen gingen hierbij in korte rondes brainstormen met verschillende groepen jongeren.

De leerlingen wilden weten hoe de Kernoverleggen te maken hebben met de leefbaarheid in het dorp. De vertegenwoordigers van de Kernoverleggen wilden van de jongeren horen wat hun wensen zijn zodat de gemeente Beesel een fijne plek is voor jongeren. Op donderdag 21 maart vond in het gemeentehuis een slotbijeenkomst plaats, waarbij de leerlingen aan wethouder Anouk Huijs een presentatie gaven van hun bevindingen en wensen.

De zaken die naar voren kwamen waren met name:

*Veiligheid op straat; de omgeving van het station werd daarbij onder meer genoemd.
*Minder vervuiling in de openbare ruimte.
*Een ontmoetingsplek voor jongeren (binnenruimte, maar ook buitenruimte)
*Activiteiten voor jongeren; de leerlingen noemden als voorbeeld een eetwedstrijd in school, waarvan de opbrengst naar een goed doel zou gaan. 

Speaking Minds 880px

Alle vragen en wensen zijn aan de wethouder overhandigd, die daarbij heeft toegezegd deze zaken serieus te gaan bekijken en zoveel mogelijk in het gemeentelijk beleid mee te nemen.

De Kernoverleggen Reuver, Offenbeek en Beesel hebben op 17 april 2024 een gezamenlijk overleg met het college van burgemeester en wethouders, het zogenaamde 'voorjaarsoverleg'. Eén van de agendapunten die door de Kernoverleggen is aangedragen, is de uitkomst van de Speedates met de jongeren. We willen graag van het college vernemen welke zaken door de gemeente concreet worden opgepakt en welke rol de Kernoverleggen hierbij eventueel kunnen spelen.