Stichting

"Kernoverleg Reuver"


De ogen en oren van de wijk.

 

Kernoverleg Reuver start projecten op basis van eigen ideeën, wensen van bewoners of aansluitend aan gemeentelijke initiatieven. Kernoverleg Reuver is een stichting die bestaat uit een bestuur van een aantal vrijwilligers die zich sterk maken voor de leefbaarheid in de kern Reuver. Het kernoverleg bestaat sinds 2006 en is een initiatief van de Gemeente Beesel.

Leefbaarheid is op vele manieren te beïnvloeden. Zo hebben we projecten die te maken hebben met de invulling van de openbare ruimte, zoals inrichting van speeltuinen, vernieuwen van groenvoorziening of straten, maar ook projecten die te maken hebben met het verstevigen van de sociale contacten in een wijk, bijv. door het opzetten van een buurtfeest zodat mensen elkaar ontmoeten.

Het kernoverleg doet deze projecten niet alleen, maar meestal in samenwerking met de gemeente Beesel, groepen bewoners, buurtverenigingen, scholen, politie, Nester etc.
Kernoverleg Reuver is een van de drie kernoverleggen die de gemeente Beesel kent. Naast Reuver hebben de kernen Offenbeek en Beesel ieder hun eigen kernoverleg.