Agenda voor de bestuursvergadering van het kernoverleg de d.d. 18 november 2019 aanvang 19.30 uur Parochiehuis achter de kerk

1. Inloopuur
- Er niemand aangemeld voor het inloopuur.

2. Opening vergadering

3. Notulen bestuursvergadering geen overleg geweest in oktober

4 Mededelingen

5. Ingekomen stukken:
- Beesels Blaedje;
- Diverse Mails kribkestocht worden behandeld onder de kop projecten
- Mail Dennis Lemmen, Sinterklaas huis inde ijssalaon
- Diverse mails Toekomsbestendige Centra gemeente Beesel

6. Doorspreken stand van zaken Projecten:
 Project Geraniumtorens 2019:
Deelnemers: Hans Peters.
 Project kerstversiering:
Deelnemer: Corita Thissen.
 Project kerstverlichting
Deelnemer Henk Thissen.
 Project herkenningsbordjes voor de banken en projecten kernoverleg
Deelnemer Leon Heijmans.
 Project speelbos.
Deelnemer Leon Heijmans.
 Activiteiten sinterklaas en kerst.
deelnemers Leon Heijmans en Henk Thissen.
 Project gezamenlijke buurten.
Deelnemer Henk Thissen.
 Project langste eettafel.
Deelnemer Henk Thissen.
 Project Toekomstbestendige Centra gemeente Beesel.
Deelnemer Henk Thissen.
 Kribkestocht
Deelnemer Henk Thissen

7 Communicatie.

8. Rondvraag.

9. Datum volgende vergadering: 16 december 2019.

10. Sluiting.