Agenda voor de bestuursvergadering van het kernoverleg de d.d. 20 mei 2019 aanvang 19.30 uur Parochiehuis achter de kerk

1. Inloopuur: Er zijn twee gasten aangemeld voor het inloopuur:
   - Sill Craenmher opbouwerkster Synthese komt zich voorstellen
   - Marion Welten Medewerkster team VTH | Gemeente Beesel inzake het opstellen van de profielschets voor de nieuwe burgemeester.

2. Opening vergadering

3. Notulen bestuursvergadering 29 april 2019

4 Mededelingen

5. Ingekomen stukken:
   - Beesels Blaedje
   - Mail Geert Claessens: uitnodiging deelnemen stakeholdersbijeenkomst op 21 mei a.s. in het kader van uitgangspunten voor opwekking van          grootschalige hernieuwbare energie.                                                                                                                                                        - Mail Huub Timmermans: bedankt voor de ondersteuning en uitnodiging Springtime 18 mei                                                                            - Diverse mails Toekomstbestendige Centra gemeente Beesel

6. Doorspreken stand van zaken Projecten:
 Project Geraniumtorens 2019:
    Deelnemers: Hans Peters.
 Project kerstversiering:
    Deelnemer: Corita Thissen.
 Project kerstverlichting
    Deelnemer Henk Thissen.
 Project herkenningsbordjes voor de banken en projecten kernoverleg
    Deelnemer Leon Heijmans.
 Project speelbos.
    Deelnemer Leon Heijmans.
 Activiteiten sinterklaas en kerst.
    Deelnemers Leon Heijmans en Henk Thissen.
 Project gezamenlijke buurten.
    Deelnemer Henk Thissen.
 Project langste eettafel.
    Deelnemer Henk Thissen.
 Project Toekomstbestendige Centra gemeente Beesel.
    Deelnemer Henk Thissen.

7 Communicatie.

8. Rondvraag.

9. Datum volgende vergadering: 17 juni 2019.

10. Sluiting.