Agenda voor de bestuursvergadering van het kernoverleg de d.d. 20 maart 2019 aanvang 19.30 uur Parochiehuis achter de kerk

1. Inloopuur
Wethouder Marcel Roelofs en Maartje Menne komen kennis maken tijdens het inloopuur

2. Opening vergadering

3. Notulen bestuursvergadering 18 februari 2019

4 Mededelingen

5. Ingekomen stukken:
- Beesels Blaedje
- Kristie van Os: Diverse mail toekomstbestendige centra Beesel
- Imke Palme: mail met uitleg over de buurtapp
- Koen Hendriks: uitnodiging thema-avond voorkomen seksueel overschrijdend gedrag op 17 april
- Mw. Petra Dassen: mail met de aankondiging van haar benoeming als burgemeester van de gemeente Kerkrade.
- Koen Hendriks: mail bedankt en afscheid
- Esther Swinkels: mail Duurzaamheidsvisie, lef en draakkracht
- Ingrid Buchem: ingezonden brief afscheid mw Petra Dassen

6. Doorspreken stand van zaken Projecten:
 Project Geraniumtorens 2019:
Deelnemers: Hans Peters.
 Project kerstversiering:
Deelnemer: Corita Thissen.
 Project kerstverlichting
Deelnemer Henk Thissen.
 Project herkenningsbordjes voor de banken en projecten kernoverleg
Deelnemer Leon Heijmans.
 Project speelbos
Deelnemer Leon Heijmans.
 Activiteiten sinterklaas en kerst
deelnemers Leon Heijmans en Henk Thissen.
 Project gezamenlijke buurten
Deelnemer Henk Thissen
 Project langste eettafel
Deelnemer Henk Thissen

7 Communicatie.

8. Rondvraag.

9. Datum volgende vergadering: 15 april 2019.

10. Sluiting.