Agenda voor de bestuursvergadering van het kernoverleg de d.d. 17 februari 2020 aanvang 19.30 uur Parochiehuis achter de kerk

1. Inloopuur
- Er zijn geen aanmeldingen voor het inloopuur

2. Opening vergadering

3. Notulen bestuursvergadering 20 januari 2020

4 Mededelingen

5. Ingekomen stukken:
- Beesels Blaedje
- Mail geert Julicher (gemeente): uitnodiging bijeenkomst over ‘de Waarden van de Draak’
- Mail Corry Rutten: verzoek om contact met kernoverleg ivm kerstversiering
- Mail Kristie van Os (gemeente): Vervolg Toekomstbestendige centra
- Mails Vincent van de Stouwe (gemeente); Publicatie LCW
- Mail Paul Lamberts | Limburg Marketing: Gemeente Beesel stelt 50k beschikbaar.
- Factuur postbus PostNL
- Marcel vd Broek (gemeente): andere invulling voor de geraniumtorens

6. Doorspreken stand van zaken Projecten:
 Project Geraniumtorens 2019:
Deelnemers: Hans Peters.
 Project kerstverlichting
Deelnemer Henk Thissen.
 Project herkenningsbordjes voor de banken en projecten kernoverleg
Deelnemer Leon Heijmans.
 Project speelbos.
Deelnemer Leon Heijmans.
 Activiteiten sinterklaas..
deelnemers Leon Heijmans en Henk Thissen.
 Project gezamenlijke buurten.
Deelnemer Henk Thissen.
 Project activiteiten en picknick in het kloosterpark.
Deelnemer Leon Heijmans.
Project Kribkestocht
Deelnemer Henk Thissen
 Project Toekomstbestendige Centra gemeente Beesel.
Deelnemer Henk Thissen.

7 Communicatie.

8. Rondvraag.

9. Datum volgende vergadering: 16 maart 2020.

10. Sluiting.