Agenda voor de bestuursvergadering van het kernoverleg de d.d. 21 september 2020 aanvang 19.30 uur Parochiehuis achter de kerk

1. Inloopuur
- Yvonne Truijen bezoekt het inloopuur
- Jan Hendriks bezoekt het inloopuur
Hiermee is het inloopuur deze maand volgeboekt

2. Opening vergadering

3. Notulen bestuursvergadering 17 augustus 2020

4 Mededelingen

4. Ingekomen stukken:
- Beesels Blaedje
- mail Marcel v.d Broek: afspraak maken verkeerssituatie toeristenbord
- mail Rik van Druten: diverse persberichten: voortgang verkeersproef, geen kermis, MKB vriendelijkste gemeente, oproep aan VNG voor meer geld gemeentefonds,
- mail Vincent van der Stouwe: verkeersmaatregelen LCW en LCW zonder publiek
- mail Herman Vaessen: offerte kerstboom Bösdael
- mail Sander Mathijssen: nieuwsbrief gemeente Beesel
- mail Kristie van Os: uitnodiging vergadering kopgroep TBC
- mail Communicatie Zuid; voorlichting opwaarderen Maaslijn
- mail Gert van der Steen (Synthese): uitnodiging startbijeenkomst één tegen eenzaamheid
- mail Corita: Brochure-Burgerparticipatie-in-beleidsvorming-en-projecten_Burgerkracht

6 Overleggen met partners
 Overleg platform Bösdael
 Overleg gezamenlijke buurten
 Overleg Toekomstbestendige centra

7 Lopende zaken
 Geraniumtorens
 Kerstverlichting
 Herkenningsbordjes voor banken en projecten kernoverleg

8 Projecten
 Sinterklaashuis
 Picknick Kloosterpark
 Kribkestocht

7 Communicatie.

8. Rondvraag.

9. Datum volgende vergadering: 19 oktober 2020.

10. Sluiting.