Agenda voor de bestuursvergadering van het kernoverleg de d.d. 22 juli 2019 aanvang 19.30 uur Parochiehuis achter de kerk

1.     Inloopuur

-        Andy van Helden zal het inloopuur bezoeken om de ideeën rond aanleg van een fietscrosbaan toe te lichten

2.     Opening vergadering         

3.    Notulen bestuursvergadering 17 juni 2019

4       Mededelingen

           

5.    Ingekomen stukken:

-           Beesels Blaedje

-           Mail Margot Meijer: uitnodiging deelname interview voor vermelding in de gemeentegids

-           Mail Ingrid van Buchem: uitreiking erepenning aan vv Bieslo

-           Mail Evy Steeghs: vraag om advies; bij welke speeltuintjes dienen bordjes rookvrije zone te komen.

-           Mail Renate van Lierop; uitnodiging uitreiking profielschets nieuwe burgemeester die op 8 juli is overhandigd aan dhr. Bovens.

-           Mail communicatie: persbericht uitreiking jury BNG erfgoedprijs nav restauratie greswarenfabriek

           

6.        Doorspreken stand van zaken Projecten:          

Ø  Project Geraniumtorens 2019:

  Deelnemers: Hans Peters.

Ø  Project kerstversiering:

Deelnemer: Corita Thissen.

Ø  Project kerstverlichting

Deelnemer Henk Thissen.

Ø  Project herkenningsbordjes voor de banken en projecten kernoverleg

Deelnemer Leon Heijmans.

Ø  Project speelbos.

Deelnemer Leon Heijmans.

Ø  Activiteiten sinterklaas en kerst.

deelnemers Leon Heijmans en Henk Thissen.

Ø  Project gezamenlijke buurten.

Deelnemer Henk Thissen.

Ø  Project langste eettafel.

Deelnemer Henk Thissen.

Ø  Project Toekomstbestendige Centra gemeente Beesel.

Deelnemer Henk Thissen.

  7        Communicatie.

  8.       Rondvraag.

  9.       Datum volgende vergadering: 23 september 2019.

10.       Sluiting.