Agenda voor de bestuursvergadering van het kernoverleg de d.d. 16 maart 2020 aanvang 19.30 uur Parochiehuis achter de kerk

1. Inloopuur
- Er zijn geen aanmeldingen voor het inloopuur

2. Opening vergadering

3. Notulen bestuursvergadering 17 februari 2020

4 Mededelingen

5. Ingekomen stukken:
- Beesels Blaedje
- Mail Lex Nicol (gemeente): verkeersproef
- Mail Petra Denessen (gemeente); kennismaking met de burgemeester
- Communicatie gemeente: persbericht plaatsen plantenbakken
- Mail Sander Mathijssen: Aanvullende info verkeersproef voor leden van de kopgroep.
- Maartje Menne (gemeente): verzoek om informatie voor de gemeentepagina
- Hilde Levels (gemeente): uitnodiging afscheid gemeentesecretaris

6. Doorspreken stand van zaken Projecten:
 Project Geraniumtorens 2020:
Deelnemers: Hans Peters.
 Project kerstverlichting
Deelnemer Henk Thissen.
 Project herkenningsbordjes voor de banken en projecten kernoverleg
Deelnemer Leon Heijmans.
 Activiteiten sinterklaas..
deelnemers Leon Heijmans en Henk Thissen.
 Project gezamenlijke buurten.
Deelnemer Henk Thissen.
 Project activiteiten en picknick in het kloosterpark.
Deelnemer Leon Heijmans.
Project Kribkestocht
Deelnemer Henk Thissen
 Project Toekomstbestendige Centra gemeente Beesel.
Deelnemer Henk Thissen.

7 Communicatie.

8. Rondvraag.

9. Datum volgende vergadering: 8 mei 2020.

10. Sluiting.