speelboslegenda

 

SPEEL- EN DOE-BOS BÖSDAEL/DE BERCKEN
3
Inleiding
• In 2015 heeft de gemeente een balletje opgeworpen om verenigingen na te laten denken over nieuwe
sportieve aktiviteiten in onze gemeente;
• Mama Moves kwam toen al met het voorstel voor een nieuwe trimbaan op te zetten in het gebied rond
zwembad de Bercken;
• doordat de deelname van betrokken partijen erg laag bleef, de aansturing niet goed was en er een
ongelukkig voorbeeld werd meegenomen (BOS Sittard*) liep dit initiatief dood;
• ik wil (vanuit Kernoverleg Reuver) een nieuwe poging wagen:
▪ omdat me dit idee nooit heeft losgelaten en weet dat er een grote behoefte is;
▪ de gemeente ook een nieuw inzicht heeft in laagdrempelig sporten en gezondheid algemeen;
▪ nu wel een breed draagvlak te creëren incl. alle gemeentelijke instantie’s;
▪ met een brede gemotiveerde werkgroep een goede, gestructureerde aanpak op te zetten;
*) buurtproject met sport- en spel met zeer omvangrijke opzet en budget van 500k met verenigingsopzet (http://bosspark.nl/ );
Voordeel gekozen locatie:
• centraal in de gemeente (de 3 kernen);
• in de buurt van diverse locatie’s: zwembad, wooncomplex
ouderen, sportaccomodatie, scholen;
• geschikt door indeling: verharde paden, kleine bospaden,
kleinere hoogteverschillen, dunnere bebossing, parkeergelegenheid;
Voordeel speel- en doebos Bosdael/de Bercken:
• laagdrempelig [vrij toegankelijk, geen lidmaatschap];
• past mooi in het huidige concept dat de gemeente wil uitdragen;
SPEEL- EN DOE-BOS BÖSDAEL/DE BERCKEN
4
“Belanghebbenden”:
• Kernoverleggen;
• IVN;
• de scholen;
• de Zorgroep;
• PSW [spelen met een beperking];
• de (sport-)verenigingen;
• de sportieve burger;
• Scouting;
• Kim Heynen [http://puurjij-leefstijlcoachkim.nl]
• Eline Linssen [sportservice Linsen];
• de gemeente [in het kader van het nieuwe gezondheidsbewustzijn];
SPEEL- EN DOE-BOS BÖSDAEL/DE BERCKEN
5
Onderdelen voor het speel- en doebos (voorstel):
• trimbaan: deels op harder en deels op zacht terrein)
• picknickplaats: op grasveld hondespeelweide;
• (natuur)speelplaats: midden in bosdeel achter Scouting;
• natuurpad: met leermomenten ( );
• verdere aanklading b.v. een insektenhotel, vijver, “hangplek”;
SPEEL- EN DOE-BOS BÖSDAEL/DE BERCKEN
6
Uitdagingen S&Dbos Bosdael:
• kosten: verkrijgen middelen (fondsen, gemeente & sponsoring);
• onderhoud trim- & speeltoestelen / nazorg / blijvende organisatie;
• dusdanige opstelling om andere gebruikers te ontzien
(wandelaars, hondenbezitters, ATB-club*, zwembad**);
• organisatie evenementen om bos “warm” te houden (nazorg2);
• deel bos privebezit (blauw kaart);
*) ATB-club Baarlo houdt 2x/jaar een wedstrijd door het hele gebied om het zwembad; **) bij drukke dagen is de Bosdaelweg ook “parkeerplaats”;
SPEEL- EN DOE-BOS BÖSDAEL/DE BERCKEN
7
Belangrijk: een gedegen plan van aanpak (sponsoren, gemeente);
SPEEL- EN DOE-BOS BÖSDAEL/DE BERCKEN
startvoorstel plan van aanpak van een evt.werkgroep:
• opdeling in een aantal aparte werkgroepen;
• financiën/plan, trimbaan, natuurspeelterrein, natuureducatie, nazorg;
8
Tijdsplan: samen nader te bepalen
SPEEL- EN DOE-BOS BÖSDAEL/DE BERCKEN